Kondens

Kondens er et naturligt forekommende fænomen. Varm luft kan indeholde betydelig mere damp end kold luft. Når fugtig varm luft kommer i kontakt med en kold overflade, fx en rude, vil den nedkøles, og det overskydende vand i luften kondenserer på genstanden.

Få et sundere indeklima - luft ud og hjælp din bolig med at ånde

Fugtproduktionen fra en familie (2 voksne og 2 børn) betyder, at der hver dag tilføres indeluften 10 liter vanddamp. Hvis der ikke sker en udskiftning af luften, vil luftfugtigheden stige. En høj luftfugtighed er kilde til mug og skimmelvækst, der igen kan være årsag til både helbredsproblemer og skader på bygningsdele. Derfor stilles der i bygningsreglementet krav til, at en bolig skal sikres et minimum luftskifte for at bevare en god luftkvalitet indendørs og nedsætte fugtbelastningen på husets konstruktioner. Det anbefales, at den relative luftfugtighed indendørs holdes under 45%.

5 råd til et sundere indeklima
Mængden af lugt- og fugtpåvirkninger er naturligvis forskellig fra bolig til bolig. Her er 5 gode råd til at sænke luftfugtigheden og få et sundere indeklima.

5 gode råd

  1. Luft ud. Der bør luftes ud 4 gange dagligt, hver gang i ca. 5-15 minutter. Varmetabet ved en kort udluftning er ikke særligt stort, da vægge og møbler ikke når at blive kolde.
  2. Brug ventilatoren eller emhætten i køkken og bad, der er fugtbelastede rum.
  3. Der skal ikke nødvendigvis lukkes for varmen under udluftning, da den kolde luft udefra skal varmes op med det samme, når ovenlysvinduerne lukkes igen.
  4. Rum må ikke stå kolde gennem længere tid, da det får den relative luftfugtighed til at stige. Hvis man ønsker et koldt soverum, skal man derfor huske at varme det op igen i dagtimerne.
  5. Undgå at tørre tøj indendørs. Tørring af vasketøj i boligen giver høj luftfugtighed. Hæng i stedet tøjet til tørre udenfor eller brug en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til det fri.

Dug – et naturligt fænomen

Dug på ydersiden af energiruder kan opstå i kortere perioder, specielt i forårs- og efterårsmånederne, hvor temperaturen ude svinger meget i overgang fra nat til dag, og luftfugtigheden er relativt høj. Fænomenet skyldes ikke defekte ruder – tværtimod, det er den naturlige konsekvens af rudens høje isoleringsevne.

Dug dannes oftere på ovenlysvinduer end på facadevinduer. Det skyldes, at taget afkøles hurtigere end en lodret facade. På grund af rudens gode isoleringsevne kan bygningens varme ikke passere gennem ruden, og på skyfri nætter bliver ydersiden af glasset nemt afkølet til under dugpunktet. Materialerne i ovenlysvinduerne vil ikke tage skade af den kortvarige fugtpåvirkning udefra. Den største gene ved dug er, at fænomenet forringer udsynet i morgentimerne.

Kondensdannelse på udvendig side af ruden kan stort set undgås, hvis man monterer en udvendig solafskærmning som blokerer varmestrålingen fra vinduet. Det er også muligt at vælge et ovenlysvindue med en rude, som har en særlig antidug-belægning, som reducerer dug væsentligt.

.

Korrekt og aktiv udluftning sikrer et sundt indeklima - hele året
Sådan opnår du et sundt og behageligt indeklima samt undgår at skabe unødig kondens om vinteren og i kolde årstider ved aktiv og hensigtsmæssig udluftning.

Anbefaling kolde årstider

I snevejr skal ventilationsklappen holdes lukket.

Når der velment udluftes ved at åbne ventilationsklappen på klem i måneder med store temperaturudsving, eller i perioder med længerevarende kulde eller sne, kan der dannes kondens, når varm, fugtig indeluft møder kold udeluft eller nedkølede dele på vinduet.

Det anbefales at åbne vinduerne fuldt op og få gennemtræk i huset med 5 minutters effektiv udluftning.

Anbefaling hele året

Udluftningen bør foretages ofte.

Foretag udluftningen tværgående i huset ved at åbne tag- og facadevinduer 5-15 min. fire gange dagligt.

Åbn vinduerne fuldt op, så luften kan fornyes og cirkulere effektivt igennem dit hjem.

Dette giver et sundere indeklima og hjælper til at nedbringe luftfugtigheden i boligen.

Hvad er relativ luftfugtighed?

Luftfugtighed er et mål for, hvor meget vanddamp luften indeholder. Luftfugtigheden måles enten som absolut luftfugtighed eller relativ luftfugtighed. Den relative luftfugtighed, som er det relevante parameter for kvaliteten af indeklima, er forholdet mellem den aktuelle mængde vanddamp i en luftmasse og den maksimale mængde vanddamp, som luftmassen kan indeholde, hvilket afhænger af luftmassens temperatur og tryk. Relativ luftfugtighed udtrykkes normalt i procent med værdier fra 0-100 procent. Mængden af vanddamp, som luft kan indeholde, stiger ved stigende temperatur. Derfor vil en luftmasses relative fugtighed falde, hvis luften opvarmes, og tilsvarende stige, hvis luften nedkøles. Ved fortsat nedkøling vil den relative luftfugtighed på et tidspunkt nå 100 procent, og vanddampen vil begynde at kondensere. Der sker normalt dagligt, når duggen falder om aftenen.

Hold en jævn temperatur i boligen

Hvis der er rum i boligen, som du ikke bruger så ofte, kan man fristes til at skrue ned for varmen for at spare lidt. Det kan dog give den udfordring at, den varme luft vil søge mod de kolde områder. Når varm luft kommer ind i et koldere rum, stiger den relative luftfugtighed i rummet, og dermed kan der opstå kondens på ruderne. Det anbefales derfor at holde en jævn temperatur i boligen på over 18 grader.

.

Forlæng dine vinduers levetid

Vinduer er normalt de koldeste flader i et rum, og derfor det sted der typisk dannes kondens først. Overfladetemperaturen på et vindue vil sædvanligvis være lavere end overfladetemperaturen på en murstensvæg. Kondens kan medføre misfarvning af træet på dine vinduer, og kan på længere sigt medføre fugtskader og angreb af råd og svamp. Alle VELUX Vinduer er imprægneret med en vandbaseret imprægnering, som indeholder svampedræbende midler. Desuden er alle vinduer, fremstillet efter maj 1996, behandlet med en vandbaseret akryllak eller hvid vandbaseret maling, som giver en høj grad af beskyttelse mod fugt. Alligevel kan der af og til forekomme pletter forårsaget af kondens. Disse misfarvninger skader som udgangspunkt ikke vinduet og er lette at fjerne. Selvom VELUX ovenlysvinduer er af høj kvalitet, betyder det ikke, at der aldrig kommer kondens på overfladen af ruden. Ovenlysvinduer er på grund af deres placering særligt udsat for sne, hagl, regn og storm. Det betyder, at de afkøles mere end lodrette vinduer, og derfor hurtigere danner kondens.

Hold øje med signalerne

Et sundt indeklima er vigtigt for, at både du og din bolig har det godt, og rådene ovenfor er ganske nemme at følge. Oplever du kondens på vinduerne til dagligt, bør du kontrollere din luftfugtighed i boligen.

Hvis du har ældre vinduer, kan det måske være en god idé at undersøge, om de er den bedste løsning for din boligs indeklima.

Skift til Lavenergivinduer

VELUX lavenergivinduer isolerer mod kulden udefra og begrænser dannelsen af kondens. Solcelledrevne og elektriske ovenlysvinduer er den ideelle løsning, hvis du ønsker mere komfort i dit hjem. De gør det nemt at lufte ud og holde et sundt indeklima i hjemmet Velux Active gør det endnu lettere at opnå et sundt indeklima. Med en eller flere indeklimasensorer overvåges temperatur, luftfugtighed og CO2-niveau og styrer automatisk dine fjernbetjente VELUX produkter. Sådan opnår du den højest mulige komfort, og at rummet bliver ventileret regelmæssigt for et sundt indeklima hele dagen.