Redningsåbninger skal i henhold til bygningsreglementet være placeret og udformet på en sådan måde, at personer har mulighed for at give sig til kende overfor redningsberedskabet og kan reddes ud via redningsberedskabets stiger eller ved egen hjælp. 

Ovenlysvinduer GGL, GPL og GPU samt tagaltan GDL

Hvis et ovenlysvindue anvendes som redningsåbning, anviser Eksempelsamling om brandsikring af byggeri følgende:

Redning af personer gennem en redningsåbning kan lade sig gøre, hvis den har en fri højde og bredde på tilsammen 1,5 m, hvor højden er mindst 0,6 m og bredden mindst 0,5 m. I tagflader, hvor det kan være vanskeligt at nå redningsåbningen, vil det være en fordel, at redningsåbningen i åben stilling har en fri højde, der ikke er mindre end 0,8m, når gulv i øverste etage er mere end 9,6 m over terræn, da redningsberedskabet i disse tilfælde skal anvende motorstige. 

Følgende vinduer kan anvendes som redningsåbninger: 


Vinduestype (størrelse)

Udvendige karmmål
Fri bredde x højde i mm Fri højde og bredde tilsammen 1,5 m
GGL (MK12) MK12 - 780 x 1800 696 x 819 Ja
GPL/GPU (MK10) MK10 - 780 x 1600 696 x 1064 Ja
GPL/GPU (MK08) MK08 - 780 x 1398 696 x 924 Ja
GPL/GPU (SK06*)
SK06 -  1140 x 1178  1056 x 771 Ja
GPL/GPU (SK08) SK08 - 1140 x 1398 1056 x 924 Ja
GPL/GPU (PK06*) PK06 - 942 x 1178 858 x 771 Ja
GPL/GPU (PK10) PK10 - 942 x 1600 858 x 1064 Ja
GDL (PK19) PK19 - 942 x 2520 858 x 1105 Ja
GDL (SK19) SK19 - 1140 x 2520 1056 x 1105 Ja
GEL (M08) + VEA/VEB M08+VEA/VEB - 780 x 2488 696 x 1958 Ja
GEL (M08) + VEC M08+VEC - 780 x 2488 696 x 973 Ja
GXL (FK06) GXL/FK06 - 660 x 1178 530 x 1100 Ja
GPL/GPU (FK08) FK08 - 660 x 1398 576 x 924 Ja
GPL/GPU (UK08) UK08 - 1340 x 1398 1256 x 924 Ja
*  Ovenlysvinduet kan kun anvendes som redningsåbning op til 9,6 m over terræn.

I tagflader, hvor det kan være vanskeligt at nå redningsåbningen, vil det være en fordel, at redningsåbningen i åben stilling har en fri højde, der ikke er mindre end 0,8 m, når gulv i øverste etage er mere end 9,6 m over terræn, da redningsberedskabet i disse tilfælde skal anvende en motor­stige.

Det er ligeledes vigtigt, at redningsåbninger let og uhindret kan åbnes indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj, og fastholdes i en stilling, der såvel indefra som udefra giver fri passage. Solafskærmninger og lignende må derfor ikke forhindre brugen af red­ningsåbninger.

Endelig bør det sikres, at redningsåbningerne placeres i en afstand fra gulv, så personer kan nå dem og reddes ud gennem åbningerne. De fleste personer vil kunne komme ud af en redningsåbning, der er placeret i en afstand fra gulv til underkant af redningsåbninger på op til 1,2 m. Alter­nativt kan der f.eks. etableres et fast trin eller andet, så redningsåbningen kan nås indefra.