Kopiering fra en eksisterende vægkontakt (KLI 31x)

Denne artikel viser dig, hvordan du tilføjer produkter, der er styret af en eksisterende vægkontakt (KLI 311, KLI 312 eller KLI 313), for at afslutte opsætningen af din nye VELUX Touch.

Forbered dit produkt/dine produkter på at blive tilføjet til din nye VELUX Touch.
VIGTIGT: Hvis du både bruger envejs- og tovejskontrolenheder i dit hjem, skal du altid begynde med at kopiere produkterne fra tovejskontrolenheden.

  1. Tryk på frontknappen (op- og ned-ikoner) for at bekræfte, at vægkontakten styrer det produkt/de produkter, der skal tilføjes.
  2. Find knappen indstillinger (tandhjulsikon) på siden af vægkontakten.
  3. Tryk kortvarigt på indstillingsknappen med en spids genstand, så produktet/produkterne indstilles i parringstilstand, hvilket får vinduet/rulleskodden/gardinet til at foretage en let bevægelse, der bekræfter dit valg.

Vend nu tilbage til din VELUX Touch for at fuldføre produktoverførslen og installationen.
Bemærk: Produktoverførslen skal gennemføres inden for maksimalt 10 minutter.