Har ikke en funktionel fjernbetjening

Denne artikel viser dig, hvordan du nulstiller dine produkter for at opdage dem og afslutte opsætningen af din nye VELUX Touch.

Forbered dine produkter på at blive opdaget af din nye VELUX Touch.
VIGTIGT: Følg en af de procedurer, der er beskrevet nedenfor, afhængigt af din situation.

Nyinstallerede produkter uden en parret kontrolenhed

 1. Udfør en parring af den vægkontakt, der fulgte med produktet, ved at følge vejledningen, der fulgte med dit installerede VELUX produkt.
 2. Vend tilbage til din VELUX Touch for at genstarte tilføjelsen af produkter ved at følge vejledningen for en vægkontakt.

Installerede produkter med en beskadiget (eller manglende) kontrolenhed

 1. Desværre er du nødt til at nulstille hvert af dine produkter for at rydde alle tidligere parringer af kontrolenheder. Dette er nødvendigt, da gamle parringer blokerer for nye parringer. Gentag proceduren/procedurerne, der er beskrevet nedenfor, for alle dine produkter:
  • Elektriske og solcelledrevne vinduer/åbnere: Åbn dit vindue manuelt, og vip motoren lidt nedad for at finde RESET knappen (en lysegrå knap). Tryk på RESET knappen, og hold den nede, indtil motorkæden begynder at bevæge sig kortvarigt. Denne bevægelse indikerer, at motoren nu er blevet nulstillet korrekt.
  • Ledningsbaserede rulleskodder/solgardiner: Nulstillingen udføres automatisk af motornulstillingen.
  • Solcelledrevne rulleskodder/solgardiner: Åbn dit vindue manuelt, og fjern det højre endedæksel på tilbehørets topkasse (se vejledningen, der følger med tilbehøret). Tryk på RESET knappen, og hold den nede, indtil produktet begynder at bevæge sig kortvarigt op og ned. Denne bevægelse indikerer, at motoren nu er blevet nulstillet korrekt. Genmonter topkassens endedæksel.
  • Ledningsbaserede gardiner: Nulstillingen udføres automatisk af motornulstillingen.
  • Solcelledrevne gardiner: Skyd den flade nulstillingskontakt under gardinets motorenhed til højre, og hold den, indtil gardinet begynder at bevæge sig kortvarigt op og ned. Denne bevægelse indikerer, at motoren nu er blevet nulstillet korrekt.
 2. Vend tilbage til din VELUX Touch for at fuldføre produktopdagelsen og installationen.

Bemærk: Produktoverførslen skal gennemføres inden for maksimalt 2 minutter.