Energiberegner

Energiberegneren kan anvendes til at bestemme vinduets ydeevne i forhold til energirammeberegninger, der omfatter værdier for varmetab, solvarmetilskud samt arealer til naturlig ventilation for den specifikke vinduesstørrelse. I de tilfælde hvor produktet er CE-mærket, angives også den CE-mærkede U-værdi samt specifikation af referencestørrelsen. De CE-mærkede U-værdier er også angivet i ydeevnedeklarationen og giver mulighed for at sammenligne produkter på tværs af varianter og producenter imellem. Find den fulde ydeevnedeklaration

Vælg produkt

* Feltet skal udfyldes


Dette er resultat(erne)


Har du spørgsmål til de tekniske værdier for dine VELUX produkter? Kontakt venligst én af nedenstående:

  • Rådgivningscentret VELUX Danmark A/S: +45 45 16 45 16
  • Technical Values Support: tvs@velux.com