Hvordan tilføjer jeg gateway'en til Apple Home-appen

Ved at bruge VELUX gateway'en med HomeKit kan du styre dine VELUX produkter med et enkelt klik i Apple Home-appen ved at spørge Siri eller udføre en opgave automatisk. Den følgende vejledning forklarer, hvordan du installerer gateway'en ved kun at bruge Apple Home-appen (og ikke appen VELUX ACTIVE).

 Den samlede procedure til at installere gateway'en er opdelt i tre trin:
Først skal du tilføje din gateway til Home-appen og oprette forbindelse til et wi-fi. Først skal du tilføje din gateway til Apple Home-appen og oprette forbindelse til et wi-fi. Derefter skal du forbinde dine VELUX produkter til din gateway. Slutteligt skal du forbinde dine sensorer og kontakter til at angive, at hjemmet forlades, til din gateway.

1: HomeKit-installation

For at tilføje gateway'en til Home-appen skal du gøre følgende:  

 1. Forbind gateway'en til strøm ved hjælp af det medfølgende strømstik.
  (LED'en på bagsiden vil lyse grønt, mens gateway'en opstarter)

 2. Vent, indtil LED'en begynder at lyse hvidt. Nu kan gateway'en blive tilføjet til Home-appen.  
  I tilfælde af at du ikke ser noget hvidt lys, skal du trykke på knappen i midten, der er markeret med et "Indstillinger"-ikon, indtil LED'en begynder at lyse hvidt. 

 3. Tilføj gateway'en til Home-appen: Åbn Home-appen: Åbn Apple Home-appen > vælg Tilføj tilbehør > scan den ottecifrede HomeKit-kode bag på gateway'en. Gateway'en bør automatisk blive vist i Home-appen.

 4. Tillad gateway'en at oprette forbindelse til det samme wi-fi, som din mobilenhed anvender.

Bemærk: Hvis gateway-softwaren ikke er opdateret, vil gateway'en automatisk blive opdateret, efter wi-fi-forbindelsen er etableret. LED'en vil lyse grønt, mens opdateringen gennemføres.
Vent venligst, indtil LED'en begynder at lyse hvidt, før du går videre til det næste trin.
 

2. Pardannelse med vinduer, skodder og gardiner

Pardannelsen mellem gateway'en og vinduer, skodder og gardiner foretages med din(e) eksisterende VELUX fjernbetjening(er), der anvendes til at styre produkterne.

Hvis du styrer alle (eller nogle af) dine produkter med en 2-vejs-styrecentral (styrecentral, der giver feedback), skal du følge procedure 2a, som beskrevet nedenfor. 

Hvis du kun styrer dine produkter med en 1-vejs-styrecentral, skal du gå til 2b og følge denne procedure.

 

2a: Pardannelse med en 2-vejs-fjernbetjening


(for KLR 200)
 
 1. Gør din 2-vejs-fjernbetjening (KLR 200) klar til at sende en kopi af produkterne til gateway'en:
  Tænd styrecentralen (hus-ikonet i det nederste højre hjørne) > vælg Mere > vælg Nyt produkt > vælg Kopiér kontrolpanel > vælg Næste.
  Fortsæt nu til gateway'en.
(1) Mere
(2) Nyt produkt
(3) Kopiér kontrolpanel
(4) Næste
(på Gateway)

2. Sæt gateway'en i modtag produkter-tilstand: 
Tryk kortvarigt (under 2 sekunder) på gateway'ens venstre clips-knap markeret med et "Nøgle"-ikon. Den tilsvarende LED vil blinke grønt flere gange, hvilket indikerer, at produkterne kopieres.

3. Vent, indtil LED'en stopper med at blinke, hvilket bekræfter, at kopieringen af nye produkter er gennemført. Den gennemførte kopi indikeres også på fjernbetjeningen.
 
Dine produkter bør automatisk blive vist i Home-appen kort efter.

 

2b: Pardannelse med en 1-vejs-fjernbetjening

(for KLI 3xx / KLI 110 / KUR)

 1. Brug din fjernbetjening (KLI 3xx / KLI 110 / KUR) til at forberede dine produkter til registrering i gateway'en:
  Tryk på knappen for indstillinger på siden/nulstillingsknappen bag på fjernbetjeningen, og hold den nede i mindst 10 sekunder, indtil vinduerne, skodderne og gardinerne begynder at bevæge sig frem og tilbage. Fortsæt nu til gateway'en.

(0n Gateway)

2. Sæt gateway'en i produktregistrering-tilstanden:
Tryk længe (ca. 10 sekunder) på knappen i midten af gateway'en, der er markeret med et "Indstillinger"-ikon, indtil den tilhørende LED begynder at blinke blåt.
 
3. Vent, indtil LED'en stopper med at blinke, hvilket bekræfter, at kopieringen af nye produkter er gennemført. Dine produkter burde nu kort efter automatisk blive vist i Apple Home-appen.

3: Pardannelse med sensor og kontakt til at angive, at hjemmet forlades


For at forberede dine din(e) sensor(er) og kontakt(er) til at angive, at hjemmet forlades, til at blive forbundet til gateway'en, skal du gøre følgende:
 1. Find alle de sensorer og kontakter til at angive, at hjemmet forlades, som du vil forbinde til gateway'en, og placer dem tæt på (maks. 1 meter) gateway'en.

 2. Åbn sensorerne og kontakterne ved at bruge en lille flad skruetrækker. Sæt skruetrækkeren i de to åbninger på hver side af produktet. Løft forsigtigt skruetrækkeren opad (mod forsiden) for at åbne produktet. Fortsæt nu til gateway'en.
Bemærk: Hvis batterierne allerede er blevet sat i, skal du fjerne dem fra alle sensorer og kontakter til at angive, at hjemmet forlades, og vente i 30 sekunder, før du fortsætter.
(på Gateway)

For at parre din(e) sensor(er) og kontakt(er) til at angive, at hjemmet forlades, med gateway'en skal du gøre følgende: 

3. Sæt gateway'en i sensor/kontakt-registreringstilstand:
Tryk længe (ca. 10 sekunder) på knappen i midten af gateway'en, der er markeret med et "Indstillinger"-ikon, indtil den tilhørende LED begynder at blinke blåt.
Gå nu tilbage til sensorerne og kontakterne.

4. Sæt batterierne i alle sensorer og kontakter på samme tid. LED'erne på produkterne bør blinke grønt, indtil pardannelsen er gennemført.

5. Vent, indtil LED'en bag på gateway'en stopper med at blinke, hvilket bekræfter, at registreringen af produkterne er gennemført. Dine produkter bør automatisk blive vist i Home-appen kort efter. I tilfælde af at ikke alle sensorer og kontakter til at angive, at hjemmet forlades, bliver vist i Home-appen, skal du fjerne alle batterierne i de ikke-detekterede produkter og gennemføre trin 3-5 igen.

6. Saml alle sensorerne og kontakterne ved at trykke forsiderne og bagsiderne sammen.
Tip: Hvis produkterne skal sættes fast på væggen med skruer, skal du montere bagsiden på væggen, før du samler produktet.

Herefter kan du tilpasse navnene på VELUX produkterne, sensorerne og gateway'en samt tilføje dem til rum, områder, scenarier og automatiseringer.

Nu er du klar til at styre dit VELUX produkt fra Apple Home-appen eller ved at spørge Siri.