Digitale retningslinjer for brug af VELUX markedsføringsmateriale

Tillid er en forudsætning for, at dine kunder vælger at gennemføre et salg: De skal have tillid til det produkt, som de er ved at købe. De skal være overbevist om, at dette produkt er pålideligt og opfylder alle deres behov.

Disse retningslinjer er udarbejdet med det formål at lære dig, hvordan du på bedst mulig vis præsenterer VELUX produkterne. Retningslinjerne er opdelt i fire overordnede områder og indeholder præcise anbefalinger om, hvordan du skaber ensartet brandkommunikation. Desuden indeholder de gratis skabeloner og direkte adgang til pakker med markedsføringsmateriale. Vi henviser også til data, der tydeligt viser, hvorfor ensartet brandkommunikation er godt for din virksomhed.